Стълбести и мини дръвчета

През последните няколко години, от появата на стълбестите и мини дръвчета, търсенето на круши се увеличава.В момента най-голямото търсене е на плодовият разсад от стълбеста ябълка, защото е най-консумираният плод и е с най-многовидове (8 сорта).След стълбестатаябълкат се търси стълбеста круша.Стълбестата круша предлагамев три разновидности (два сорта са летни, а един сорт е зимен). Налице е все по-голямо търсене на стълбеста череша, стълбеставишня, стълбеста кайсия и стълбеста слива.

Login

Lost your password?