Лозови калеми

Лозовите калеми са засаждения за винените сортове лозя. Колко добри ще бъдат плодовете на лозето, зависи от много фактори като: местоположение, излагане на слънце, почвата и микроклиматични условия. В началото на 20 век цар Петър Първи Караджорджевич и синът му Александър на планината Опълнак близо до Топола, в централна Сърбия, отглеждат десетки декара лозя и имат изба произвеждаща висококачествени вина. В непосредствена близост до тази винарска изба се намираше венецианската лозарска кооперация, отличаваща се с производството на пенливо вино и тя беше една от най-големите винарни на Балканите. През тези години се получават различни сортове грозде. В днешно време можем да се разделим на четири основни групи, които са: – каменни гроздови сортове (за ядене) – сортове бяло вино грозде (за бели вина) – сортове черно вино (за червени и червени вина) – хибридни сортове ( не пръскани сортове).

Login

Lost your password?