разсадник за овощни разсади еврофлора

Shop

About Us

Търговски разсадник euroflora

Ние сме разсадник, който произвежда в Сърбия и България.

Еврофлора произвежда овощни, ягодоплодни, лозови, розови и декоративни растения. Производството ни включва и посадъчен материал, подложки и друг посадъчен материал за разсадници.
Ние сме контролиран производствен процес, бизнес модел на едро и експортно ориентиран бизнес със стандартизирано качество, здравословни дървета и растения с добро качество, постигайки икономично и устойчиво производство и пазарна конкурентоспособност за всеки посадъчен продукт.

Как Работи

Избирате растение

Ние опаковаме

Ние ще ви го изпратим

Пристига на домашния адрес